Preus orientatius 2020

Els nostres preus orientatius per dia inclosa la plaça de garatge gratis son els seguents:

APARTAMENT 1 HABITACIÓ

Gener - 67,-€

Febrer - 67,-€

Març - 70-80-90,-€

Abril - 82-92-117,-€

Maig - 90,-€

Juny - 87,-€

Juliol - 92-107,-€

Setembre - 97-67,-€

Octubre - 67,-€

Novembre - 67,-€

Desembre - 67,-€ - 82,-€ - 92,-€


APARTAMENT DUES HABITACIONS 2 PERSONES

Gener - 77,-€

Febrer - 77 - 82,-€

Març - 82-92,-€

Abril - 92-102-122,-€

Maig - 92-97,-€

Juny - 97-102,-€

Juliol - 102-107-117,-€

Setembre - 107-87-77,-€

Octubre - 77,-€

Novembre - 77,-€

Desembre - 77,-€ - 92-€ - 102-€


APARTAMENT DUES HABITACIONS 3-4 PERSONES

Gener - 87,-€

Febrer - 87-92,-€

Març - 92-102,-€

Abril - 102-112-127,-€

Maig - 102-107,-€

Juny - 107-112,-€

Juliol - 112-117-127,-€

Agost - 157-132,-€

Setembre - 117-97-87,-€

Octubre - 87,-€

Novembre - 87,-€

Desembre -  87-€ - 102-€ - 112-€


EN CAS DE RESERVES LLARGUES, DEPENENT DE LES DATES ET PREU POT SER REDUIT.